Pásové dopravníky

Popis

Pásové pomalobežné dopravníky sú zariadenia určené predovšetkým na dopravu vylisovaných kalov a iného materiálu na čistiarňach odpadových vôd. Možné je ich tiež využiť pre plynulú alebo prerušovanú prepravu rôznych materiálov v poľnohospodárstve, stavebníctve a iných odvetviach.


Hlavnou časťou dopravníka je rám (pozícia 1 nákresu dopravníka) z jaklového profilu, do ktorého sú uložené ostatné časti dopravníka. Rám je zložený z viacerých dielov, ktoré su navzájom pospájané spojovacími skrutkami.
Pásový dopravník dlhý 2,5 m sa vyrába s kompaktnou nerozoberateľnou konštrukciou.
Pohon je riešený šnekovou prevodovkou (2) s reťazovým prevodom, ktorý sa napína posuvom prevodovky.
Gumový nekonečný dopravníkový pás (3) je napnutý napínacími skrutkami (4) medzi hnacím (5) a napínacím (6) bubnom.

Regulácia chodu pásu je možná napínacími skrutkami (4) alebo regulačnou skrutkou (7) na ráme dopravníka. Správnosť chodu dopravníkového pásu je zabezpečená aj zvislými prítlačnými valčekmi upevnených na ráme zariadenia (8).

Dopravníkový pás je po celej dľžke podopretý sústavou valčekov (9) s klznými ložiskami.
Prepravovaný materiál je stieraný z gumového pásu nastaviteľnými stierkami (10).
Elektrická energia sa pripája na dopravník priamo do motora šnekovej prevodovky. V prípade požiadavky je možné na dopravník doplniť skrinku s vypínačom, ističom a štvorpólovou vidlicou.
Násypka dopravníka (11) slúži na usmerňovanie prepravovaného materiálu na gumenom páse. Je vyrobená z polypropylénu.

Rám dopravníka je z nerezovej ocele a taktiež ostatné časti sú vyrobené z materiálov určených pre agresívne podmienky ČOV.

Dopravníky sú dodávané zmontované, bez prívodného kábla. V prípade požiadavky, pri dopravníkoch nad 4 m, možu byť dopravníky dodané v dieloch.
Montáž v uvedených dopravníkoch sa vykoná zoskrutkovaním rámu priloženými skrutkami a nasunutím gumového pásu.
V prípade inštalácie dopravníka samotným užívateľom, je tento povinný dopravník zmontovať (v prípade potreby), bezpečne ho osadiť na mieste práce, zabezpečiť dopravník predovšetkým proti bočnému posuvu a zabezpečiť montáž prívodného kábla v súlade s odpovedajúcimi predpismi a normami.

Parametre

 
Parameter
Jednotka
VX-PD
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 Dopravná dĺžka

m
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 Max. dľžka

m
2,91
3,41
4,41
5,41
6,41
7,41
8,41
9,41
10,41
11,41
12,41

 Hmotnosť

kg
130
150
188
226
264
302
340
378
416
454
492

 Max. sklon

°
30

 Šírka pásu

m
0,5

 Celková šírka

m
0,8

 Celková výška

m
0,77

 Rýchlosť pásu

m/min.
10

 Elektrický príkon

kW
0,37
 Napätie
V
3 x 400
 Krytie
-
IP 54

Parameter Jednotka VX-PDN
2,5 3 4 5 6
Dopravná dĺžka m 2,5 3 4 5 6
Hmotnosť kg 140 148 163 178 193
Rýchlosť pásu m/min.  10
Elektrický príkon kW  0,25

 

Fotogaléria