+421 44 522 33 66
vanex@vanex.sk
SK GB RU HU PL

Formularz

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowa: E-mail:
Telefon: Adres:
Źródło osadu (krótki opis jego powstania):
Skład osadu (główne składniki osadu wyrażone w %):
Dotychczasowy sposób obróbki osadu:
Zawartość suchej masy osadu ( s.m.): %
Ilość produkowanego osadu: m3 . godz.-1 m3 . dobę-1
Zawartość części organicznych: %
Sposób magazynowania osadu - zbiornik: m3
Mieszanie w zbiorniku osadu: áno nie Czas przetrzymania osadu w zbiorniku: godz..
Temeperatura osadu w zbiorniku: °C pH osadu w zbiorniku:
Oczekiwana jakość filtratu: NL mg . l-1 Oczekiwana wartość suchej masy osadu: %
Oczekiwana wydajność urządzenia: m3 . godz.-1 Oczekiwana praca urządzenia: godz. . godz.-1
NA OBIEKCIE ZNAJDUJE SIĘ:
Źródło wody do płukania (woda technologiczna) Źródło wody do przygotowania r-ru flokulanta (woda czysta)
Ilość: (m3 . godz.-1) Ilość: (m3 . godz.-1)
Ciśnienie: MPa Ciśnienie: MPa
Zawartość części stałych: mg . l-1 Zawartość części stałych: mg . l-1
Temperatura: °C Temperatura: °C
pH: pH:
Twardość: °N Twardość: °N
Instalacja sprężonego powietrza Dotychczas używany flokulant
Ilość: m3 . godz.-1 Dawka g . kg-1 a.s.
Ciśnienie: MPa Rodzaj
Uwagi: